Servicedesk

Wie dient de Service Desk eigenlijk?

Als de service desk er is om IT te dienen, kunnen we ons focussen op het registeren van incidenten en het herstellen van de dienstverlening.
We kunnen de 'stomme' gebruikers, die 'men' is vergeten te trainen, opzij schuiven. 
We kunnen ons concentreren op het halen van de SLA in plaats van ons best te doen.
De service desk dient als buffer tussen IT en het geklaag van de gebruikers. 
Het is een weinig belangrijke rol op de achtergrond.

Als de Service Desk er is om de klant te dienen, dan kunnen we onze gebruikers helpen om productiever te worden en hun trainingsbehoeften te identificeren. We kunnen coachen en training verzorgen. We kunnen met hen samenwerken om te begrijpen wat zij vandaag nodig hebben, in plaats van op het moment dat de SLA werd opgesteld. 
De Service Desk is de speerpunt van ICT. Het is een rol die er toe doet.
In sommige opzichten presenteert ITIL ons een ongezonde naar binnen gerichte kijk op ICT-diensten. ITIL is niet echt klantgericht.

We moeten stoppen met navelstaren, onze blik naar buiten richten en het belang van de klant voorop stellen, als we over onze dienstverlening onderhandelen.
We kunnen en moeten veel beter dan we vandaag doen!

Be the First to comment.